Dessa texter, som handlar om Dina rättigheter och skyldigheter vid köp på Internet, är hämtade från Konsumentverket samt Konsument Europa.
Under respektive text finns länkar till de sidor informationen är hämtad från.

Dina rättigheter när du handlar på nätet inom EU

När du köper varor över Internet av ett företag inom EU har du alltid en ångerperiod på minst 7 arbetsdagar.
Tiden räknas från den dag du fått varan. Säljaren ska informera om ångerrätten på sin webbplats och vart du ska vända dig om du vill ångra dig.
Om du vill använda ångerrätten ska du skicka tillbaka varan till säljaren på din egen bekostnad.
Säljaren ska skicka tillbaka betalningen inom 30 dagar från den dag han får tillbaka varan.
Men kom ihåg att det finns varor där ångerrätten inte gäller.
Det gäller till exempel livsmedel, tidningsprenumerationer och vadhållning.
För vissa andra varor upphör ångerrätten att gälla om du bryter plomberingen.
Det gäller till exempel datorprogram och dvd-filmer.

Reklamera

Om varan är felaktig eller inte motsvarar vad säljaren utlovat bör du omgående reklamera, det vill säga klaga på varan, till säljaren.
Meddela helst skriftligt vad du är missnöjd med och vilken rättelse du vill ha.
Om säljaren inte hör av sig eller om du inte får rättelse kan du kontakta Konsument Europa för mer information.

Rådgivning

Konsument Europa ger råd och information vid gränsöverskridande handel inom EU.
Läs mer på deras webbplats: Konsument Europa

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen innebär också att du måste ge klar och begriplig information till konsumenten både före och efter köpet.
Informationen ska innehålla följande skriftligauppgifter:
- ditt namn och din adress
- varans huvudsakliga egenskaper
- varans pris (inklusive skatter och avgifter)
- leveranskostnader och andra eventuella villkor för leverans
- betalningssätt
- vad som gäller om ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen
- adress, telefonnummer eller e-postadress där konsumenten kan klaga
- eventuella garantier, service och villkor för att säga upp avtalet (om det gäller tills vidare eller för en längre tid än ett år).
Det finns undantag från informationsskyldigheten om du säljer vissa varor.

Den här korta informationen om distans- och hemförsäljningslagen är en förenkling, och speglar inte lagens fullständiga innehåll. Du måste ta reda på vad som gäller i just din verksamhet.

Om e-handelslagen

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på Internet.
Den ställer krav på vad en säljare måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning.
Lagen gäller både näringsidkare och konsumenter. För dig som konsument är den framför allt användbar när du handlar varor och tjänster över Internet.

Krav på information

Lagen ställer ett antal krav på att säljaren ska lämna viss information till dig som köpare.
•Namn, adress och e-postadress till säljaren ska finnas på webbplatsen där du handlar. Även organisationsnummer ska finnas om säljaren har ett sådant.
•Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.


Krav när du gör en beställning

Lagen ställer också krav på säljaren i samband med att du gör en beställning.
• Säljaren ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för dig att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan du gör en beställning.
• Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg du måste gå igenom för att göra en beställning.

• Det ska tydligt framgå på vilka språk du kan göra din beställning.
• Du ska utan dröjsmål få en bekräftelse med e-post av din beställning.
• Avtalsvillkoren som rör din beställning ska finnas tillgängliga på ett sätt så att du kan spara dem.

Referenser:
Konsumentverket:
Konsumentköplagen
E-handelslagen

Upp till början på sidan
Åter Startsida


Senast uppdaterat: 2011-01-25